«Белогорье» - страница 19
.RU

«Белогорье» - страница 19
ВИДЫ

20.05-19.06;30 суток, 6 лов.

19.06-16.07;28 суток, 5 лов.

16.07-23.08;28 суток, 5 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Abacoproeces saltuum

2

0,11

11%

13

0,93

32%

1

0,07

6%

2

Ceratinella scabrosa

1

0,06

5%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

3

Diplostyla concolor

0

0,00

0%

1

0,07

2%

0

0,00

0%

4

Entelecara acuminata

1

0,06

5%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

5

Leptyphantes flavipes

0

0,00

0%

6

0,43

15%

1

0,07

6%

6

Walckenaeria atrotibialis

0

0,00

0%

1

0,07

2%

2

0,14

12%

7

Pardosa lugubris

2

0,11

11%

1

0,07

2%

4

0,29

24%

8

Trochosa terricola

7

0,39

37%

8

0,57

20%

3

0,21

18%

9

Agroeca brunnea

2

0,11

11%

2

0,14

5%

0

0,00

0%

10

Phrurolithus festivus

1

0,06

5%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

11

Zora nemoralis

0

0,00

0%

4

0,29

10%

0

0,00

0%

12

Haplodrassus silvestris

1

0,06

5%

1

0,07

2%

0

0,00

0%

13

Ozyptila praticola

0

0,00

0%

2

0,14

5%

0

0,00

0%

14

Lycosidae juv.

2

0,11

11%

2

0,14

5%

6

0,43

35%
ИТОГО кол-во экз

19

1,06

100%

41

2,93

100%

17

1,21

100%
Кол-во ловушко-суток
180140140Число видов
8105


Таблица 8.2.1.5


Пробная площадка 6. Ясене-дубняк разнотравный ( 100 лет ), плакор, кв. 7, выд. 7.


ВИДЫ

20.05-19.06;30 суток, 6 лов.

19.06-16.07;28 суток, 3 лов.

16.07-23.08;28 суток, 8 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Abacoproeces saltuum

8

0,33

27%

2

0,24

22%

0

0,00

0%

2

Microneta viaria

2

0,08

7%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

3

Pocadicnemis pumila

1

0,04

3%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

4

Walckenaeria alticeps

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,04

5%

5

Tricca lutetiana

0

0,00

0%

1

0,12

11%

0

0,00

0%

6

Trochosa terricola

8

0,33

27%

2

0,24

22%

5

0,22

25%

7

Agroeca brunnea

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,04

5%

8

Zora spinimana

1

0,04

3%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

9

Ozyptila praticola

9

0,38

30%

0

0,00

0%

5

0,22

25%

10

Lycosidae juv.

1

0,04

3%

4

0,48

44%

8

0,36

40%
ИТОГО кол-во экз

30

1,25

100%

9

1,07

100%

20

0,89

100%
Кол-во ловушко-суток
24084

2
224Число видов
534


Таблица 8.2.1.6


Пробная площадка 9. Прогалина (0,5 га.) с вековыми дубами ( поляна В.Н.Сукачёва ), кв. 8, выд. 16.


ВИДЫ

20.05-19.06;30 суток, 5 лов.

19.06-16.07;28 суток, 2 лов.

16.07-23.08;28 суток, 4 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Abacoproeces saltuum

3

0,20

7%

1

0,18

4%

0

0,00

0%

2

Ceratinella brevis

1

0,07

2%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

3

Diplostyla concolor

0

0,00

0%

2

0,36

9%

0

0,00

0%

4

Entelecara acuminata

0

0,00

0%

1

0,18

4%

0

0,00

0%

5

Leptyphantes flavipes

2

0,13

5%

0

0,00

0%

1

0,09

13%

6

Microneta viaria

2

0,13

5%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

7

Walckenaeria alticeps

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,09

13%

8

W. atrotibialis

0

0,00

0%

1

0,18

4%

0

0,00

0%

9

Pardosa lugubris

16

1,07

36%

3

0,54

13%

0

0,00

0%

10

Tricca lutetiana

12

0,80

27%

5

0,89

22%

0

0,00

0%

11

Trochosa terricola

3

0,20

7%

4

0,71

17%

1

0,09

13%

12

Agroeca brunnea

1

0,07

2%

2

0,36

9%

3

0,27

38%

13

Phrurolithus festivus

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,09

13%

14

Zora nemoralis

2

0,13

5%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

15

Z. spinimana

0

0,00

0%

2

0,36

9%

0

0,00

0%

16

Zelotes subterraneus

0

0,00

0%

1

0,18

4%

0

0,00

0%

17

Ozyptila praticola

0

0,00

0%

1

0,18

4%

0

0,00

0%

18

Lycosidae juv.

2

0,13

5%

0

0,00

0%

1

0,09

13%
ИТОГО кол-во экз

44

2,93

100%

23

4,11

100%

8

0,71

100%
Кол-во ловушко-суток
15056112Число видов
9115
8.2.1.2. Население паукообразных участка «Ямская степь».


Исследования на степном участке «Ямская степь» методически идентичны работам на лесном участке «Лес на Ворскле» (см.

подпункт 8.2.1.1 и рис.2). Материалы исследований представлены в табл. 8.2.1.7 – 8.2.1.17).

Таблица 8.2.1.7


Пробная площадка 1. Абсолютно заповедная степь –1. Кв. 6, выд.1, плакор


ВИДЫ

27.05-16.06;20 суток, 5 лов.

16.06-19.07;33 суток, 5 лов.

19.07-10.08;22 суток, 4 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Cerartinella brevis

1

0,1

0,025

0

0

0

0

0

0%

2

Tarentula pulverulenta

1

0,10

3%

2

0,12

6%

1

0,11

3%

3

T. trabalis

32

3,20

80%

11

0,67

34%

6

0,68

16%

4

Trochosa terricola

2

0,20

5%

4

0,24

13%

9

1,02

24%

5

Tracca lutetiana

0

0,00

0%

1

0,06

3%

0

0,00

0%

6

Drassodes pubescens

1

0,10

3%

1

0,06

3%

1

0,11

3%

7

Drassylus pusillus

2

0,20

5%

3

0,18

9%

0

0,00

0%

8

Haplodrassus signifer

1

0,10

3%

3

0,18

9%

1

0,11

3%

9

Zelotes apricorum

0

0,00

0%

1

0,06

3%

0

0,00

0%

10

Thanatus formicinus

0

0,00

0%

1

0,06

3%

0

0,00

0%

11

Ozyptila praticola

0

0,00

0%

1

0,06

3%

0

0,00

0%

12

Evarcha arcuata

0

0,00

0%

1

0,06

3%

0

0,00

0%

13

Lycosidae juv.

0

0,00

0%

3

0,18

9%

19

2,16

51%
ИТОГО кол-во экз.

40

4,00

100%

32

1,94

100%

37

4,20

100%
Кол-во ловушко-суток
10016588Число видов
7115

Таблица 8.2.1.8

Пробная площадка 2. Абсолютно заповедная степь –2. Кв. 4,выд.2, плакор

bezopasnost-visshego-urovnya-informacionno-analiticheskie-materiali.html
bezopasnost-zheleznodorozhnih-perevozok-turistov.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-laboratornij-praktikum-sankt-peterburg-izdatelstvo-politehnicheskogo-universiteta-2010.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nacionalnaya-associaciya-pensionnih-fondov-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-25-yanvarya-2010-goda.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obrazovanie-doshkolnoe-obrazovanie-programma-razvitiya-territorii-kostanajskoj-oblasti-na-2011-2015-godi-kostanaj-2010-god.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-12-budushee-organizacij-organizacii-i-osnovnie-podhodi-k-ih-izucheniyu-4.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aparatti-hat-rmett-oitushilar-zhne-mektep-zhne-gimnaziyalardi-btrush-siniptarini.html
 • universitet.bystrickaya.ru/stil-lichnostnij-i-obektivnij.html
 • testyi.bystrickaya.ru/46-misl-semejnaya-v-romane-ln-tolstogo-vojna-i-mir-bilet-21-otveti-na-ekzamenacionnie-bileti-po-literature-11-klass.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/respublikanskaya-celevaya-programma-programma-energosberezheniya-respubliki-buryatiya-do-2020-goda-g-ulan-ude-2009-stranica-2.html
 • uchit.bystrickaya.ru/uchebnaya-programma-po-discipline-metrologiya-i-kachestvo-programmnogo-obespecheniya-krasnobaev-yu-l.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/samostoyatelnaya-rabota-nad-uchebnim-materialom-metodi-reproduktivnogo-obucheniya-uprazhneniya.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-2-organizacionno-pravovie-formi-hozyajstvennoj-deyatelnosti-v-agropromishlennom.html
 • occupation.bystrickaya.ru/ob-otkritom-aukcione-v-elektronnoj-forme-na-pravo-zaklyucheniya-gosudarstvennogo-kontrakta-na-postavku-tovara.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uvedomlenie-o-provedenii-godovogo-obshego-sobraniya-akcionerov-oao-izhorskie-zavodi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-specialnost-021100-yurisprudenciya.html
 • studies.bystrickaya.ru/analiz-riskov.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/normativno-metodicheskaya-baza.html
 • occupation.bystrickaya.ru/na-semkah-filma-zavodnoj-apelsin-stenli-kubrik-biografiya-perevod-s-anglijskogo-v-kulaginoj-yarcevoj.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kriminalisticheskoe-modelirovanie-kak-metod-nauchnogo-poznaniya.html
 • books.bystrickaya.ru/doklad-ob-osushestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-zdravoohraneniya-i-socialnogo-razvitiya-i-effektivnosti-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-zdravoohraneniya-i-socialnogo-razvitiya.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-servis-centr-kak-provodnik-programmi-sovershenstvovaniya-logisticheskogo-servisa-33-zaklyuchenie-39.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prez-esenta-na-2003-g-temata-na-konferenciyata-organizirana-ss-sdejstvieto-na-fondaciya-fridrih-ebert-pri-germanskata-socialdemokraticheska-partiya-beshe-globalizaciyata-i-modernata-socialdemokraciya-stranica-2.html
 • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-o-shkole-molodogo-uchitelya-obshie-polozheniya.html
 • spur.bystrickaya.ru/lyubov-mest-i-proshenie1-gusev-vyacheslav-alekseevich-vrach-psihoterapevt-bazovoe-obrazovanie-medicinskoe-psihologicheskoe.html
 • write.bystrickaya.ru/gazovaya-promishlennost-tomskoj-oblasti.html
 • znanie.bystrickaya.ru/akustika-studij-chast-2.html
 • control.bystrickaya.ru/berillij-oni-ospalari-zhne-olardan-bjimdar-ndru-keznde-nerksptk-aupszdkt-amtamasiz-etu-aidalari.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/stoimost-predlozheniya-na-paru-ot-700usd.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primernaya-programma-disciplini-psihiatriya-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-stomatologiya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/begstvo.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-razrabotano-v-sootvetstvii-s-uchebnim-planom-i-tipovimi-uchebnimi-programmami-podgotovki-bakalavrov-po-specialnosti-100300-sudovozhdenie-i-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnoj-konvenciej-pdnv-7895.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kategorii-zemel-zemli-poselenij.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-4-otraslevaya-tehnicheskaya-terminologiya-v-sopostavi-telnih-yazikah.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rossijskoj-federacii-ot-9-dekabrya-2008-g-274-127-prikaz-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rossijskoj-federacii-ot-30-dekabrya-2009-g-624-136-stranica-5.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zhiznennij-cikl-tovara-sodejstvie-razvitiyu-srednego-i-malogo-predprinimatelstva-v-primorskom-krae.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchenie-kotoroe-po-zamislu-duhovnoj-ierarhii-dolzhno-predshestvovat-novomu-veku-i-obuslovit-ego-razdeleno-na-tri-stadii-stranica-6.html
 • books.bystrickaya.ru/data-vklyucheniya-v-reestr-svedenij-o-sro-stranica-17.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.